TCS TürControlSysteme GmbH

S námi můžete mluvit - inovativní dveřní a domovní komunikace

  • Das Unternehmen
  • Das Unternehmen
  • Das Unternehmen
TCS TürControlSysteme GmbH - Česká republika - Váš partner pro inovativní domovní systémy: dveřní stanice, viedeozařízení, kontrolní a zabezpečovací systémy u vstupu. Kromě videozařízení a přístupových systémů nabízíme komplexní systémová řešení, jako např. tísňové volání, poplašná a hlídací zařízení, jakož i informační systém pro obyvatele.